Inpressum Dit familiebedrijf ,opgericht in 1891, bestaat uit meerdere onderdelen. Uw MINAS waardige leverancier van alle fourageproducten en veevoeders onder GMP borging.  -SNIJMAÏS -PERSPULP/PULPBROK -BIERBORSTEL/AARD. VEZELS -HOOI/STRO Door eigen inkoop en logistiek, altijd een eersteklas product, onder garantie van gehaltes en tijdige levering. Flevo Stro-vezelbedrijf Ten tijde dat het plan "Mansholt" in werking kwam en er op grote schaal zgn. Ligboxenstallen werden gebouwd en de "grupstallen"waar lang stro werd gebruikt uit de gratie raakten, werd besloten in 1972 om het stro te gaan hakselen en malen zodat ook in deze nieuwe stallen stro kon worden gebruikt. In aangepaste vorm, zodat het geen problemen op zou leveren op de roosters, in de mestkelders en in de verwerking van de zgn, mestinjecteurs. Stro is namelijk het dier vriendelijkst strooisel en in tegenstelling tot houtproducten, in de mestaanwending de beste grond verbeteraar. Wij leveren de producten af in balen van plm. 25kg, volledig ontstoft, van eerste kwaliteitsstro, zowel Tarwe, Gerst als ook Koolzaad. Gehakseld stro Toepassing voornamelijk Varkens/Kippen enz. Gemalen stro Toepassing veestallen Al vele jaren produceren wij gehakseld koolzaadstro voor paardenstallen, als vervanger voor houtproducten, hennep, vlas e.d. In diverse Testen, waaronder de strooiseltest in het blad BIT, kwam ons product het beste uit de bus, voor met name vochtopname en het stofvrije aspect.